تبلیغات
نماز مشعل راه سعادت - همراه کردن نماز با القاآت سازنده
دعای فرج

همراه کردن نماز با القاآت سازنده


همراه کردن نماز با القاآت سازنده

از مسائل مهم در آموزش و اقامه نماز دردوران کودکی که والدین و مربیان آموزشی باید بدان توجه ویژه داشته باشند،  همراه کردن نماز با القاآت سازنده و جهت دهنده است. این القاآت در دو بعد مورد بررسی قرار می گیرند :

1.بعد اثباتی :

در این بعد والدین و مربیان همراه با نماز دائماً به کودک القاء کنند که :

_چون بچه نماز خوانی هستی، خدا تو را بیشتر دوست دارد.

_ما که پدر  ومادر تو هستیم تو را به خاطر نماز، خیلی بیشتر از وقتی که نماز نمی خواندی دوست داریم.

_پسرم نمازخوان است و خدا نمازخوان را به بهشت می برد

_خدا از آدم نمازخوان راضی است، من هم از تو راضی هستم.

حتی اشکال ندارد در حضور مهمانان از پسر یا دختر خود تعریف کنیم که : پسرم بحمدالله بزرگ شده و نماز می خواند. یا دخترم بزرگ و فهمیده شده است، به همین علت نماز می خواند. او می داند نماز خواندن نوعی حرف زدن با خدا و نزدیک شدن به خداوند است، او با خدا حرف می زند، با خدا دوست شده است و ...

در همه حال مفهوم نماز  و نماز خوانی را باید با لغات و کلماتی از قبیل بزرگ بودن، فهمیده بودن، رضای خدا، بهشت و جاودانگی، نعمت و رحمت، دوستی و علاقه و ... همراه کرد.

2.بعد نفی

در القاآت مربوط به نفی مربیان و والدین مصداقات گوناگون را به او تفهیم می کنند؛ مثلاً به او یادآور می شوند که :

تو آدم نماز خوانی هستی، دروغ گفتن از آدم نماز خوان بعید است.

درمورد تو که آدم نماز خوانی هستی، باورندارم که پدر یا مادرت را اذیت کنی.

آدم نمازخوان که بیکار، تنبل و تن پرور نمی شود.

آدم نمازخوان که تقلب نمی کند، ادای کسی را در می آورد، دزدی نمی کند.

آدم نمازخوان که حرف بد نمی زند، کار زشت نمی کند.

این القاآت باید به صورت پیاپی و برای موارد خاص، بیشتر مورد اتکا باشد

اثربخشی القا

برای اینکه القاآت موثر و نافذتر باشد، درمراحل بعدی حیات می توان زمزمه ها و تذکراتی داد که اغلب آنها :

تذکراتی پس از آموزش ظاهر است؛ یعنی اول اسکلت کار را آموزش می دهیم، و بعد جنبه های دیگر را .

تذکراتی پس از تمرین ها  و ایجاد عادت های لازم برای امری مانند نماز صورت می پذیرد.

تذکراتی با رعایت اصل تدریج، مراقبت و مداومت است.

البته ذکر فضائل نماز و یادآوری نقش آن در سازندگی ها و رشد جنبه های اخلاقی و انسانی خود در این راه موثر است و والدین و مربیان این مسئله را پیوسته باید متذکر شوند.

در سنین نوجوانی به تدریج می توان مسئله قرب به خدا را برای او مطرح کرد، مخصوصآ از این بابت که در این مرحله احساس مذهبی در نوجوان بیدارتر می شود. او می تواند در شأن و شرایطی باشد که حضور خود را در پیشگاه خداوند یا قرب به او احساس کند ، جهان را محضر خدا بداند و پیوسته به یاد او و با احساس حضور او باشد.

 

منبع : اندیشه هایی در تربیت ، ص313

 برچسب ها: تلقین به کودک، نماز، نماز کودک،
[ شنبه 1 تیر 1392 ] [ 07:08 ب.ظ ] [ مهدی شیرالی ]